Varumärke eller Firma

Oberoende av om du skall registrera ett företag eller ett varumärke måste du även kontrollera mot det internationella varumärkesregistret som kan innehålla varumärken med skydd i Sverige.

Skall du själv registrera ett varumärke i olika länder kan en internationell ansökan vara ett bra alternativ. Aktiebolagstjänst kan hjälpa dig med en sådan ansökan.

WIPO registrerar internationella varumärken

WIPO, World Intelectual Property Organization, är ett FN-organ vars uppgift är att utveckla skyddet för imateriella rättigheter. Det är även den orginisation som registrerar internationella varumärken enligt det s.k. Madrid-systemet

För att se om det finns några med ditt varumärkes- eller firmaförslag förväxlingsbara märken som har skydd i Sverige måste du även kontrollera mot WIPOs register.