OHIM registrerar EG-varumärken

OHIM, Office for Harminization in the Internal Market är EUs organisation för registrering av varumärken och designs som därigenom får skydd i alla EUs 28 stater. Ett OHIM-registrerat varumärke får såleds skydd i Sverige. Du måste kontrollera ditt varumärkes- eller firmaförslag mot alla varumärken som finns registrerade hos OHIM.

Norge inte med i EU

Om man skyddar sitt varumärke i EU får man inte glömma bort att Norge inte är med i EU. För att få skydd i Norge måste man således göra en särskild nationell varumärkesansökan vilket Aktiebolagstjänst kan hjälpa dig med.