Firmaskydd genom inarbetning

Om Bolagsverket vägrar registrering med hänvisning till att den föreslagna firman saknar särskiljningsförmåga kan man genom att göra ett särskiljande tillägg till det föreslagna namnet erhålla registrering. Aktiebolagstjänst kan ge dig tips om olika tillägg som kan ge särskiljningsförmåga.

Efter erhållen registrering med ett tillägg som du egentligen inte vill ha kan du genom intensiv användning, inarbetning, av den del av namnet som du vill ha erhålla särkiljningsförmåga för den delen utan tillägget. Då kan du på nytt söka registrering.

Firmaskydd genom registrering

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, ekonomiska föreningar och filialer måste registreras hos Bolagsverket. För enskilda näringsidkare ( enskild firma) är det frivilligt att registrera sig hos Bolagsverket. En stiftelse som skall bedriva näringsverksamhet måste också registrera sig hos Bolagsverket. Beroende av företagsform får man olika skydd. Aktiebolag, ekonomiska föreningar och filialer får skydd i hela Sverige medan handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsidkare bara får skydd i det län där registrering sker. För det senare kan det vara lämpligt att utöka skyddet med en svensk varumärkesregistrering vilket ger skydd i hela Sverige.