Skydda varumärken genom inarbetning

I bland går det inte att registrera ett varumärke för att det saknar särskiljningsförmåga. Varumärket bedöms av registreringsmyndigheten enbart som en beskrivning av de varor och tjänster som man vill söka skydd för. Då åtestår bara inarbetningsmöjligheten.

Genom att under en längre tid använda märket med en omfattande marknadsföring kan varumärket med tiden erhålla sådan särskiljningsförmåga att det kan registreraras.

Skydda varumärken genom registrering

Det bästa sättet att skydda sitt varumärke är genom registrering. Aktiebolagstjänst kan hjälpa dig med alla former av registrering.

Nationella registreringar land för land.

EG-varumärke som ger skydd i EUs alla 28 medlemsländer.

Internationell registrering i av sökande utvalda länder bland de 91 länder som anslutit sig till systemet.