Sök hindrande företagsnamn = Firma

Alla svenka företag skyddar sitt namn genom registrering hos Bolagsverket i Sundsvall. Firma är den juridiska benämningen för företagsnamn. Besök Bolagsverkets webbplats för att undersöka vilka hinder som finns i form av firmor.

Sök hindrande varumärken

Ett varumärke som man vill ha skydd för i Sverige kan registreras på tre olika sätt:
1. Genom en helt nationell svensk registrering hos PRV i Söderhamn.
2. Genom en EG-registrering som täcker EUs alla 28 medlemsstater. Registreringen görs hos OHIM, som ligger vackert vid Medelhavet i Alicante.
3. En s.k. internationell registrering i utvalda länder enligt en internationell FN-överenskommelse. Registreringen sköts av WIPO som ligger i Schweiz.

I alla dessa tre register kan det således finnas varumärken som utgör hinder mot det varumärke eller firma som du vill registrera. Du måste således söka efter hinder hos OHIM, PRV och WIPO.